פז טיילת תל אביב

פז טיילת

תל אביב

 

מיקומה הייחודי של תחנת הדלק של הטיילת – הן מבחינת קרבתה לים והן מבחינת הנראות הגבוהה שלה – מחייב התייחסות תכנונית אשר תענה על מספר מטרות:
א.      חיבור התחנה אל הטיילת הסמוכה והפיכתה לאלמנט מקשר בין מנשייה והים.
ב.      יצירת מבנה בעל חזות ברורה וקלילה אשר לא חוסם את הנוף ואף מוסיף לו.
ג.       מיקסום השירותים הניתנים בתחנה הן עבור המתדלקים והן עבור המבלים על הטיילת.
על מנת להשיג מטרות אלה תוכנן מבנה קל השואב את השראתו מעולם השייט והמפרשים. הפרמטרים של עולם זה – קלילות, מתיחה ורכות – עמדו בסיס ההגדרות התכנוניות. התחנה בנויה מביתן קשיח בעל שני גגות קעורים, ומסככה המקרה את איזור התדלוק המורכבת משלושה גגות קעורים הנתמכים על עמודים מרוכבים מפלדה.
הרכיב המרכזי של תחנת הדלק – הסככה המקרה מעל משאבות התדלוק מקבלת את צורתה מצורת מפרש ונתמכת על-ידי שורה של תרנים. על מנת לדקק את האלמנטים, חולק כל עמוד לשלושה מוטות דקים הקשורים ביניהם – דבר הגורם לסככה להדמות ליער של תרנים באניית מפרש. חיבור של הסככות אל העמודים מתבצע באמצעות מוטות לחיצה וכבלי מתיחה, ותואם גם הוא לרעיון המפרשים והתרנים.
חיבור התחנה אל הטיילת מתבצע באמצעות שימוש ברצועת המדרכה המערבית הנטושה כיום, והפיכתו לאזור ישיבה מסוכך. אזור זה ישמש גם את באי התחנה כמו גם את הולכי הרגל בטיילת. חנות התחנה החדשה תענה על צורך מסחרי אשר אינו קיים באזור זה של הטיילת.

לקוח: חברת פז

שטח מגרש: 700 מ"ר
שטח בניה: 550 מ"ר
שלב: הצעה

תמונות הפרויקט