דיוּנה אוּרבנית

דיוּנה אוּרבנית

ראשון לציון

הצעה לתכנון ופיתוח של המרחבים הציבוריים הגובלים בשדרת הקניונים בראשון לציון. המיקום האסטרטגי של שדרות הכוכבים בראשון לציון וקירבתם לפונקציות רבות ומגוונות כגון מסחר, פנאי, חינוך, מגורים ומשרדים, מייצר פוטנציאל חד פעמי להפיכתו למרחב ציבורי תוסס ואקטיבי, המסוגל לפעול במשך כל שעות היום והלילה ואשר פונה לאוכלוסיות השונות המבקרות במקום ואשר שוכנות בקירבתו, כמו גם למשוך אוכלוסיות חדשות. התכנון החדש, “דיונה אורבנית”, מציע מגוון רחב של פרוגרמות ופעילויות אשר מאפשרות גמישות רבה מבחינת השימוש הנעשה בהן. תוך התחשבות מירבית בקנה המידה האנושי הנעדר מהמקום כיום, התכנון המוצע מייצר טופוגרפיה עירונית חדשה האוצרת בקרבה אפשרויות חלליות שונות ומרחבים אורבניים בעלי קנה-מידה מגוון. השפה התלת-מימדית של ההצעה מבוססת על ניתוח מורפולוגי של הדיונות השכנות המקיפות את האתר ואשר אכלוסו את סביבתו בעבר. דיונות אלה מהוות את השורשים הטבעיים אשר מתוכם צמחה ראשון לציון, והן מרכיב ייחודי האינטגרלי לזהות ההיסטורית והסביבתית של העיר. התלת-מימדיות אשר באה לידי ביטוי בגבעות חול טבעיות אלה והזרימה הטופוגרפית שלהן מתורגמת לצורניות המגדירה את המרחב החדש באתר. צורניות זו מאפשרת לייצר מרחב זורם ומקושר אשר בקנה המידה האורבני שומר על המשכיות ושפה אחידה המאפיינת את התכנון, אך מצד שני מייצר סיטואציות מקומיות אשר יכולות להכיל פעילויות נקודתיות בעלות קנה-מידה אנושי.

באמצעות תהליך תכנון פרמטרי המבוסס על כלים דיגיטליים מתקדמים שוקללו צירי ההליכה הקיימים והעתידיים במקום, מתוך מטרה לזהות את מוקדי הפעילות העיקריים באתר. מוקדים אלה מבוססים מצד אחד על כמות ואינטנסיביות של משתמשים, ומצד שני יכולים לתת את המענה האופטימלי מבחינת מרחקי וזמני הליכה ברחבי האתר. השימוש בזמני הליכה כמרכיב תכנוני מאפשר לחלק את האתר למתחמי פעילות שונים אשר השימושים והמאפיינים הפרוגרמטיים שלהם לוקחים בחשבון את המרכיבים הקונטקסטואליים וקרבתם אל קהל היעד העתיד לעשות בהם שימוש. כך לדוגמה בקרבת התחנות העתידיות של הרכבת הקלה מוקמו מוקדים בעלי זהות ציבורית חזקה יותר, ואילו באזורים הסמוכים יותר לשכונות המגורים מוקמו מוקדים בעלי אופי קהילתי ומשפחתי יותר. הרב-גוניות הנוצרת מתוך הייחודיות המורפולוגית של השפה התכנונית מאפשר מנעד חללי רחב הבא לידי ביטוי ברחובות תלת-מימדיים אשר נעים בין חשיפה ציבורית לאינטימיות קהילתית, מרפסות עירוניות המאפשרות מבטים נרחבים לנוף הרחוק כמו גם התכנסות סביב חצרות פנימיות ירוקות, כיכרות רחבות-ידיים להתכנסות המונית יחד עם נקודות למפגשים בין אינדיבידואלים. על-ידי כך מרחב עירוני חדש זה אינו כופה את עצמו באמצעות הגדרה מדויקת של הפעילויות השונות האמורות להתקיים בו, אלא תומך בגמישות וורסאטיליות המאפשרת למשתמשים במקום לנכס את איכויותיו השונות תוך התאמתו לצרכיהם הרבים.

השימוש בשפה התלת-מימדית של הדיונות תורם ליצירתו של מרחב בעל צורניות המאפשרת הצללה עצמית בחלק ניכר של האזורים. הצללות עצמיות אלה תורמות למיזעור הקרינה במקום בחודשי הקיץ ולשמירה על מרחב מוצל ונעים בתקופה זו. התכנון עשה שימוש באופטימיזציות פרמטריות על-מנת לבחון את האפשרויות הצורניות השונות ואת אופן תרומתם במיזעור קרינה. בנוסף נעשה שימוש באלמנטים של הצללה וצמחיה טבעית על-מנת להקטין עוד יותר את כמות הקרינה ולאפשר שהייה ופעילות רציפה של אנשים באתר לאורך כל חודשי השנה תוך שיפור החוויה של באי המקום. כמות מקומות החניה במקום הוקטנה והם פוזרו בהתאם לאזורים השונים וכמות הפעילות בהם. תלת המימדיות של ההצעה מאפשרת גם את קירויים של חלק ממקומות החניה, דבר התורם רבות למזעור תופעת איי החום העירוניים באזור כולו. בנוסף לכך, רב הגוניות של השפה התכנונית מאפשרת חופש מירבי בשלבי הביצוע, אם באמצעות ביצוע התכנון ברצועות אורך או באמצעות ביצוע מקטעים של התכנית בחלוקות אחרות לפי צרכי העיר.

לקוח: עיריית ראשון לציון

שטח מגרש: 22,000 מ"ר
שלב: הצעה

תמונות הפרויקט