בית יואל

בית יואל

רחוב יפו, ירושלים

 

הצעה לתוספת של 3 קומות משרדים בשטח של כ-1,000 מ”ר על-גבי בנין משרדים קיים ברחוב יפו בירושלים. על-מנת לשמור על אופי החזית הנוכחית כלפי רחוב יפו, הוצב המבנה החדש בנסיגה מחזית הרחוב ותוכנן גג ירוק במקום. כמו-כן הוצב המבנה החדש באופן אשר מקטין את מידת ההצללה כלפי שכונת נחלת-שבעה הסמוכה.
כל הרחבה של מבנה מוסיפה שכבה על הקיים ויש לתת לכל תקופה שהטביעה את חותמה על הבניין מקום משלה. לכן ניבנתה התוספת עם הפרדה מהבניין הקיים, מה שמאפשר גם את קיומה של קומה טכנית על הגג וניקוי החזיתות הישנות ממדחסי מיזוג האויר שנוספו עם השנים.

שטח מגרש: 1,400 מ"ר
שטח בניה: 1,000 מ"ר
שלב: הצעה

תמונות הפרויקט