מתמחה

  • team

    כפיר כהן

    השכלה: תואר ראשון באדריכלות. בית הספר לאדריכלות, אוניברסיטת תל-אביב

    By