הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה לניהול ע"ש לוקיי

אוניברסיטת תל אביב

 

הבנין תוכנן מתוך כוונה לייצר מבנה המייצג תדמית חדשנית ומעודכנת לפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל-אביב, תוך התחשבות מירבית במרחב הציבורי השכן ובצרכים התפקודיים של הקמפוס כולו. צורתו ועיצובו של הבנין נובעים משיקולים אשר נותנים מענה אקלימי אופטימלי לתפקודו הפרוגרמטי, ותורמים ליצירת מבנה יעיל ובר-קיימא.
תהליך התכנון נעשה על ידי שימוש בכלי תכנון פרמטריים ובאמצעות שימוש בתהליכי אופטימיזציה ממוחשבים אשר אפשרו למצוא את הפתרונות האפקטיביים והנכונים ביותר לשיקולי התכנון השונים בהתאם למטרות אלו.
חזיתות המבנה תוכננו כך שיהיו יעילות מבחינה אקלימית במידה המירבית. השפה העיצובית בה נעשה שימוש בתכנון החזיתות, הינה עכשווית ומתכתבת עם חזיתות המבנים הסמוכים.
הצורה הסופית של המבנה נקבעה באמצעים של אופטימיזציה אקלימית פרמטרית.
המבנה כולו מחופה ברפפות פח מחורר, המהווים מקדם הגנה משמעותי השומר על קרירות החזית. זוית הסיבוב ועומק הרפפות תוכננו באופן פרמטרי, כך שבכל נקודה במבנה הם נותנים מענה אקלימי אופטימלי בהתאם למיקומם. עם זאת, הראות החוצה מתוך המבנה לא נפגעת מכיוון שהמרחק בין הרפפות גדול דיו. רפפות הצללה אלו מתייחסים לרפפות ההצללה העשויות בטון אשר מצלים את חזית בניין רקנאטי.

לקוח: אוניבריסטת תל אביב

שטח מגרש: 2,500 מ"ר
שטח בניה: 5,000 מ"ר
שלב: הצעה

תמונות הפרויקט