"תפארת יוסף"

בית כנסת "תפארת יוסף"

נוה שרת, תל אביב

 

בית הכנסת נמצא בשכונת נוה-שרת בצפון תל-אביב ומיועד עבור קהילת המתפללים המקומית יוצאי עירק.
בית הכנסת ממוקם בסמיכות למרכז מסחרי פעיל, ותכנונו מנסה לייצר מצד אחד מבנה המהווה מוקד בעל חזות איקונית, ומצד שניתורם ומשתלב במרחב הציבורי הקיים.
חזיתות המבנה תוכננו באמצעות שימוש בכלי תכנון פרמטריים, וגודלם ומיקומם נובע מאנליזות אקלימיות מתוך מטרה להפחית את התחממות החללים הפנימיים, אך למקסם את כמות האור בחלל בזמני התפילה.
המבנה מוקף בארקדת עמודים אשר ממשיכה את המעבר המקורה של המרכז המסחרי הקיים, ובכך מייצרת מעבר מוצלל המשכי התוחם ומגדיר את דפנותיו של המרכז.
בדופן הצפונית של בית הכנסת מתוכננת גינה ירוקה עם אזורי ישיבה מוצללים לשימוש של כלל הציבור ובאי המרכז המסחרי.

שטח מגרש: 1,500 מ"ר
שטח בניה: 500 מ"ר
שלב: הושלם

תמונות הפרויקט