לה גווארדיה 48-62

לה גווארדיה 48-62

תל אביב

 

פרויקט התחדשות עירונית ברחוב לה-גרדיה בתל אביב.

הריסה של כ-8 מבני רכבת עם סה”כ 160 יח”ד קיימות, ובניה מרקמית של 8 קומות עם קרוב ל-600 יח”ד.
התכנית כוללת פרוגרמה מעורבת של שטחי מסחר, ציבור ושצ”פים.
מטרת התכנית היא מצד אחד לחזק את ההיבטים העירוניים והפיכתו של רחוב לה-גרדיה למקום חי ופעיל כיאה לציר מרכזי בלבה של שכונת יד-אליהו. חיזוק העירוניות באה לידי ביטוי בהגדלת הצפיפות, יצירת עירוב שימושים, הוספת שימושי מסחר, ציבור ופנאי.
מצד שני התכנית שמה לה למטרה לשמר את האופי השכונתי הייחודי של הרחוב כיום, כמו גם את האוכלוסיה הקיימת.
דגש מיוחד יוקדש לקיימות, תכנון אקלימי יעיל, ולשימור השטחים הירוקים בין הבניינים, תוך הוספת שצ”פים ומבני ציבור קהילתיים. יתווספו צירי אפניים מתוך מטרה לעודד תחבורה ירוקה, תבחן שלביות של יישום התכנית על-מנת לפעול לשימור האוכלוסיה הקיימת בזמן תהליך הבניה.
קידום התכנית כולל שיתוף מלא של התושבים במקום כחלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות.

לקוח: עיריית תל אביב

שטח בניה: 22,000 מ"ר
שלב: הצעה

תמונות הפרויקט