מוזיאון הטבע, ירושלים

"טבע שני"

מוזיאון הטבע בירושלים

 

תחרות פומבית, שלב הגמר

בעקבות הגאולוגיה הקרסטית הקיימת באתר, תוכנן המוזיאון כמבנה הקבור ברובו מתחת לקרקע. התכנון מייצר זרימה תת קרקעית של מבקרים במוזיאון והוא מנוגד לטופוגרפיה הקשיחה הנמצאת מעליו. סדרה של דולינות פתוחות (בורות חילחול קרסטיים) יוצרת קשר בין חלל המוזיאון לטופוגרפיה הטבעית המכסה את גג המבנה. פירים אלה מאפשרים לאור ולאוויר לחדור לקומות המוזיאון התחתונות. בחלק מדולינות אלה מתוכננות קופסאות פלדה אדומות מחוררות, המאכלסות פרוגרמות שונות. קופסאות מלאכותיות אלו המפוזרות בטופוגרפיה הטבעית מעל המוזיאון  מדגישות את ההבדל בין הסביבה הטבעית המכסה את המוזיאון והבניה מעשה ידי אדם.
מצד שדרות רופין מתפקד מבנה המוזיאון כחלל ירוק פתוח לחלוטין לציבור המהווה המשך רציף לשדרה הירוקה הקיימת במקום כבר היום.
מצד שדרות המוזיאונים (רחוב בורלא) מציג המוזיאון חזית איקונית המורכבת מלוחות אבן מקומית חרוטים בתבנית עצי יער ומאחוריהם קירות זכוכית.
תכנית המוזיאון מהווה הד לקווי החלקות המקוריות הקיימות באתר – הארכאולוגיה הסטטוטורית של המקום –  ומשתמשת בהם  כנתון טבעי נוסף.
יחד עם החלל הירוק על גג המוזיאון מציע המבנה התייחסות רבת פנים לרעיון העומד במרכזו של התכנון והוא המתח בין הטבעי למלאכותי. המוזיאון בתכנית המוצעת הוא בו-זמנית מתורבת ופראי – טבע שני.

שטח מגרש: 15,000 מ"ר
שטח בניה: 20,000 מ"ר
שלב: הצעה

תמונות הפרויקט