בית פ

בית פ

קלחים

 

תכנון לבית חד-משפחתי הממוקם בספר המדבר. על מנת להתמודד עם האקלים המדברי בצורה פאסיבית ולאפשר חיים נוחים עם כמה שפחות שימוש באנרגיה, תוכנן הבית כסדרה של קופסאות כמעט אטומות. הפתחים ברוב המקרים הם מינימליים, אך בשל הקרינה הגבוהה שמאפיינת את האיזור, כמות האור הניכנס לחדרים מספיקה. במקום אחד בו מתחבר החלל המרכזי אל החצר תוכננו פתחים גדולים יותר הפונים לנוף הפתוח ומוצלים ע"י מצללה עמוקה. בימים נוחים ניתן לפתוח את כל החזית ולטשטש את התיחום בין פנים לחוץ.

שטח מגרש: 580 מ"ר
שטח בניה: 160 מ"ר
שלב: הושלם 2014

תמונות הפרויקט