קרית חינוך רמת אפעל

קרית חינוך

רמת אפעל

 

את נקודת המוצא לתכנון הפרויקט היוו השדות הקיימים באתר בית-הספר כיום. שדות אלה, בהם גדלים ירקות ופרחים עד היום,  משמרים אי של חקלאות וירק בלב איזור אורבני צפוף. על מנת לקשור את בית-הספר למקום בו יבנה הוחלט לשמר שדות אלה ולהשתמש בהם כמנוע לתכנון במספר רמות:
שדות כזכרון לעבר החקלאי של המקום:כל מבנה נבנה על העבר. במקרה של תיכון תרבות חשוב היה לשמר את השדות הקיימים במקום ולייצר מבנה השואב את השראתו וצורתו משדות אלה, ומאפשר לזכרון של השדות להתקיים בתוכו.
בית-הספר בנוי מחמישה עולמות דעת. כל עולם מקבל שדה משל עצמו עם תכונות טיפוסיות והפניה ייחודית. המבנים בכל אחד משדות הידע מקבילים זה לזה בדיוק כמו הערוגות והמטעים הקיימים היום בשטח הפרויקט. בין המבנים נשמרות רצועות ירוקות אשר מקבלות פיתוח נופי ייחודי לפי עולם הדעת בו הן נמצאות. הטיפול בפיתוח הוא חלק מאחריות התלמידים על הסביבה בה הם חיים.
סדנאות הלימוד יכולות להפתח במלואן אל המעברים הירוקים וכך מטשטש הגבול החד בין חלל הכיתה וחוץ הכיתה. כל חלל לימוד בבית הספר פונה לרצועה הירוקה בין המבנים כך שהלימוד ממשיך להתקיים במסגרת פרשנות של השדה המקורי של האתר.
בית הספר נמצא בסביבה עירונית הבנויה בצפיפות. אתר בית הספר הוא אחד האיזורים הירוקים היחידים שנשארו באזור המרכז וככזה חשוב לשמרו. שדות הידע של בית הספר מגדירים גם את המעבר הציבורי ומייצרים רצועות ירק עירוניות ושטחים ציבוריים פתוחים לשימוש כלל תושבי האיזור. ההולכים בשדרה חוצים את שדות הידע ואת רצועות הירק לסירוגין.  
דגש מיוחד ניתן להיבטים האקלימיים ולבניה ירוקה: מעבר לשימור האתר כריאה ירוקה העוזרת בצמצום תופעת איי החום העירוני, טיפולוגיית הבניה המושתת על רצועות ירוקות מאפשרת כניסה של תאורה טבעית המייצרת חסכון באנרגיה – תוך שימוש בגגות רחבים ובצמחיה המצלים על החזיתות ברוב שעות היום. פתיחת חזיתות המבנים אל חללי החוץ הירוקים מאפשרת סירקולציה טבעית של אויר כמעט לכל אורך השנה.

שטח מגרש: 13,000 מ"ר
שטח בניה: 15,000 מ"ר
שלב: הצעה

תמונות הפרויקט