מתחם דבורה הנביאה ב'

מתחם דבורה הנביאה ב'

נוה שרת, תל אביב

פרויקט התחדשות עירונית בנוה שרת הכולל בינוי של כ-200 יח"ד במבנים בני 10 קומות, במקום 3 מבני שיכון קיימים המכילים 64 יח"ד. מעבר למגורים הפרויקט כולל שטחי מסחר שטחי ציבור ושטחים פתוחים.

לאורך רחוב הצנחנים  מתוכנן בינוי מרקמי מלווה רחוב אשר מגדיר את קומת הקרקע כציר מסחרי פעיל ואינטנסיבי כראוי לרחוב עירוני ראשי. התכנית כוללת שימור העצים בחלק המרכזי של המתחם והפיכתו מחלקה ביעוד מגורים לשצ"פ. בנוסף לכך שטחים רבים בתכנית נרשמים כזיקת הנאה לציבור על-מנת לאפשר מתחם עירוני ציבורי ופעיל.

התכנית תואמה לאורך כל הדרך עם התושבים הגרים במקום אשר תומכים בתכנית ומעוניינים מאד בקידומה ובהקמתה.

 

 

שטח מגרש: 7,000 מ"ר
שטח בניה: 23,000 מ"ר
שלב: תכנית בנין עיר

תמונות הפרויקט