בתי ויטנברג

בתי ויטנברג

ירושלים

 

בתי ויטנברג היא שכונה חרדית קטנה שהוקמה בשנת 1885 בשולי שכונת מאה שערים בירושלים. מתחם המגורים המקורי כלל מבנים בעלי 2 קומות מסביב לחצר פנימית. פרוייקט זה מציע שימור של המבנים המקוריים עם תוספות בנייה של 3-4 קומות בנסיגה, עדכון חזיתות המבנים והוספת אגף מבני ציבור.

שטח מגרש: 5000 מ"ר
שטח  בניה:  15000 מ"ר
שלב: ביצוע

תמונות הפרויקט