בן ציון 17

רח' בן ציון 17

ירושלים

 

בניין מגורים בשכונת גבעת שאול בירושלים. המבנה כולל קומת עמודים מפולשת וחמש קומות מגורים.

שטח מגרש: 250 מ"ר
שטח  בניה:  750 מ"ר
שלב: הושלם

תמונות הפרויקט