אשקלון 423

מרכז לוגיסטי 423

אשקלון

 

מבנה לוגיסטי הכולל אחסון, מסחר ומשרדים בשכונת "עיר היין" החדשה של אשקלון.

הבניין כולל חלל אחסון בגובה של 10 מ', עם שתי קומות משרדים מעליו וחלל מסחר בקומת הקרקע.

שטח מגרש: 1,854 מ"ר
שטח  בניה:  4,700 מ"ר
שלב: היתר

תמונות הפרויקט